Erasmus + 


TRIA EL TEU IDIOMA : 
Què és Erasmus+?

Erasmus+ és el programa de la UE per donar suport a l'educació, la formació, la joventut i l'esport a Europa.

Té un pressupost estimat de 26.200 milions d'euros. Això suposa gairebé el doble del finançament del programa que el va precedir en el període 2014-2020.

 

Per al període 2021-2027, el programa posa un èmfasi especial en la inclusió social, les transicions ecològica i digital, i el foment de la participació de les persones joves en la vida democràtica.

 

Recolza les prioritats i activitats establertes a l'Espai Europeu d'Educació, el Pla d'Acció d'Educació Digital i l'Agenda de Capacitats Europea. El programa també: 

 - Recolza el pilar europeu de drets socials,

 - Aplica l'Estratègia de la UE per a la Joventut 2019-2027,

 - Desenvolupa la dimensió europea de l´esport.

Oportunitats

Erasmus+ ofereix oportunitats de mobilitat i cooperació a:

- Educació superior

- Educació i formació professionals

- Educació escolar (inclosa l'atenció i l'educació de la primera infància)

- Educació de persones adultes

 

La Guia del programa Erasmus+ conté informació detallada sobre aquestes oportunitats i els criteris per poder optar-hi.

Resultats

Els resultats d'Erasmus+ estan disponibles mitjançant informes i recopilacions d'estadístiques, així com a través de la Plataforma dels Projectes Erasmus+. A aquesta Plataforma figuren la majoria de les iniciatives finançades pel programa i una selecció de bones pràctiques i històries d'èxit.

 

Objectius

1. Transformar el projecte educatiu del centre implementant noves metodologies adaptades a la nova realitat.

 

2. Millorar  la competències lingüístiques i les habilitats comunicatives de professorat, alumnat i personal d´administració i serveis mitjançant activitats de mobilitat mixtes.

 

3.  Conéixer i integrar eines que promoguin el benestar emocional i una bona salut mental d´alumnes, famílies, personal docent i no docent.

 

Codis

Codi de l'acreditació : 2022-1-ES01-KA120-SCH-000106195

Codi del projecte d'aquest curs:  2023-1-ES01-KA121-SCH-000129750