SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL

 

Pels pares que ho puguin necessitar, oferim (tots els dies lectius del curs) un servei d’ acollida pels alumnes d’ infantil i primària de  7,45 a 8,45 del matí, a l’edifici del Cor de Maria.

 

                    Quota servei d’acollida esporàdic d’1 dia (7:45 –8:45)                                                          .................     3,00€

                    Quota per ½ hora diària (8:15-8:45)                                                                                          ................    17,00€

             Quota per  1 hora diària (7:45-8:45)                                                                                          .................   30,00€

 

En el cas de l’acollida matinal, el mes de setembre es cobrarà íntegrament i al juny es facturarà la meitat del mes.