TREBALL EN VALORS POSITIUS

El nostre perfil de sortida, l’alumne que volem ajudar a desenvolupar, és una persona sòlida, amb uns valors humans positius i unes habilitats socials que l’ajuden a gestionar-se en el món actual.

  • Treballem els valors des de P3 fins a 4t d’ESO, a través d’activitats de reconeixement de les emocions, de cohesió de grup, de resolució pacífica de conflictes, etc. A Tutoria o Religió es treballen de manera directa, però a totes les àrees i en tots els contextos els valors són a la base.
  • El grup d’EVICE ( Educació en Valors i Competència Espiritual ) gestiona el treball de valors cristians, com Quaresma, advent, dia de la Pau... tot i que a l’escola no s’adoctrina. Sempre es treballen els valors cristians com a valors humans bàsics, independentment de la religió de cadascú. 

A més, cada curs hi ha un lema que ajuda a treballar un valor concret durant tot el curs de manera més especial.

 

  • Des d’aquest curs el programa de tutorització entre nivells: alumnes més grans són tutors emocionals d’alumnes més petits, ajudant-los a solucionar els possibles conflictes que puguin tenir.

 

Es tracta d’un mètode que segueixen tots els centres de la ciutat i que contribueix a la resolució pacífica dels conflictes i  la mediació.