Les tecnologies.

Els nostres alumnes són nadius digitals i per ells les noves tecnologies són una eina imprescindible. Per nosaltres, són un recurs més al servei de l’aprenentatge.

  • Tots els cursos tenen aules digitalitzades.
  • Aula d’informàtica a cada edifici.
  • Ipads a cada nivell d’Infantil: P3, P4 i P5 dins de la metodologia de racons.
  • Ipads de 1r a 3r de primària com a recolzament.
  • Chromebooks com a eina de cerca i treball en grup, de 4t de primària a 4t d’ESO.
  • De P3 a 4ESO, programació o robòtica a cada curs.
  • A ESO: incorporació del mòbil com a eina a l’aula.
  • Plataforma digital educativa per gestió de dades, rebuda de notes, absències i retards...
  • A ESO, alguns llibres digitals.