PROJECTE  TIC


Equipament informàtic

En  els  nostres  dos  centres  educatius  disposem  de  

l´equipament informàtic necessari per dur a terme una tasca docent integrada amb les noves tecnologies.

 

Tenim tres aules d´informàtica, dues al Centre Educatiu Sant Josep i una al Col·legi Cor de Maria.

Cadascuna d´elles disposa de 30 ordinadors.

 

A més, cadascuna de les aules de primària i ESO disposen d ´un ordinador i pissarra digital a l´aula per fer tasques específiques.

Disposem de connexió WIFI a un 90% de l’escola.

 

El centres tenen contractada la Plataforma Educativa ClickEdu vinculada a l´editorial Digital Text per tal de poder fer ús de llibres digitals.

Aquesta plataforma ens serveix per gestió de dades, rebuda de notes, absències i retards.

 

El centre disposa d´un Plataforma GSuite for Education on tots els alumnes disposen d´eines de treball: Classroom, Correu corporatiu i Drive.

Pla TIC

L’objectiu d’aquest pla és l’aprenentatge i l’ús del llenguatge de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació.

Aprenentatge integrat de la informàtica en diferents matèries.

 

Els nostres alumnes són nadius digitals i per ells les noves tecnologies són una eina imprescindible. Per nosaltres, són un recurs més al servei de l´aprenentatge.

 

TIC a Infantil

 

 

Aprenentatge d’una hora d’informàtica - Taller TIC.

 

Ipads a cada nivell d´Infantil, P3, P4 i P5 dins de la metodologia de racons.

 

De P3 a P5, programació / robòtica (Beebots).

 

 

TIC a Primària

 

Aprenentatge d’una hora d’informàtica, des de primer de primària.

 

Ipads de 1r a 3r de primària com a recolzament.

 

Chromebooks com a eina de cerca i treball en grup, de 4t de primària a 6è.

 

Treballs transversals de la matèria d’informàtica amb d’altres matèries, amb l’objectiu principal que els alumnes dominin el llenguatge de les presentacions digitals.

 

De 1r de primària a 6è, programació / robòtica (Lego Wedo - Mindstorms).

 

TIC a Secundària

 

Els alumnes d’ESO treballen en la modalitat de coexistència, és a dir, compartint llibre digital i llibre en format paper, segons la matèria.

 

Chromebooks com a eina de cerca i treball en grup, de 1r d´ESO a 4t.

 

L’aprenentatge integrat de la informàtica es du a terme en matèries com música, ciències naturals, recerca i religió.

 

Els nostres alumnes de 3r d’ESO, des de la seva creació, han guanyat el primer premi del Concurs Bíblic Informàtic.

 

A ESO, incorporació del mòbil com a eina a l´aula.

 

De 1r d´ESO a 4t, programació / robòtica (Arduino, Scratch i AppInventor).