A la Secretaria dels nostres centres es desenvolupen les tasques administratives i econòmiques i és on custodia tota la documentació oficial.


Us podeu dirigir a secretaria sempre que :

             Tingueu qualsevol dubte administratiu, de matriculació o preinscripció.

             Hagueu de concertar visites amb l´equip directiu o amb el professorat.

                                              Hagueu de convenir inscripcions al menjador.


Al centre educatiu Sant Josep la persona de referència és el Sr. Enric Pujol i el seu horari d´atenció és 9:00-13:00 i  de 15:00-17:00.                    Telèfon de contacte : 972 32 04 35


Al centre educatiu Cor de Maria, la persona de referència és la Sra. Marie Caballero i el seu horari

d´atenció és 9:00-13:00.                              Telèfon de contacte : 972 32 03 73