L´Equip de Qualitat

 

 

 

 

 

 

En l´actualitat, l´equip de qualitat de la Fundació està format per quatre membres que s´encarreguen de portar endavant aquest projecte i implicar la resta de personal en una gestió eficient dels centres:

 

Anna Ventura

Carme Darder

Albert Carmona

Eva March

 

PLA DE QUALITAT

 

La Fundació Cor de Maria-Sant Josep va engegar el curs 2011/12 un Pla de Qualitat, que s’emmarca dins del Projecte de Qualitat de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. L’aplicació d’aquest sistema abasta tot el centre, començant pel funcionament intern, i repercuteix en la feina a l’aula.

Aquest Pla té com a prioritat augmentar la qualitat i l’eficiència del servei que l’escola dona als alumnes i les famílies, i va començar per endreçar i sistematitzar tots els àmbits del centre educatiu per després entrar en una dinàmica de millora continuada.

 

El nostre Projecte de Qualitat

 

El nostre objectiu és implantar un sistema de qualitat per millorar el funcionament general de l´escola i assegurar

l´educació integral del nostre alumnat. El primer pas en aquest camí serà obtenir la certificació ISO 9001, i posteriorment  l´excel·lència dels nostres centres.

 

Comptem amb la implicació i col·laboració de tota la comunitat educativa: alumnes, equip docent, famílies, PAS, AMPA, Associació d´Antics Alumnes i entorn social.

 

Creiem que aquest sistema permet aconseguir que els nostres alumnes estiguin ben preparats tant des del punt de vista acadèmic com de valors, i que gràcies a això podran adaptar-se amb garanties a una societat canviant com la nostra.

 

Certificació ISO 9001-:2015

Durant el curs 2016/2017 els nostres centres van ser certificats en la norma ISO 9001 a través de l´empresa Eduqatia,  des d’aquell moment, cada curs és auditat de manera interna per assessors de la FECC (Fundació Escola Cristiana de Catalunya) i externa per l’empresa especialitzada Eduqatia.

Durant el curs 22/23 hem superat la recertificació.

  


Descarga
Política de Qualitat - Fundació CdM-SJ
Política_de_qualitat.pdf
Documento Adobe Acrobat 101.5 KB