L´Equip de Qualitat

 

 

 

 

 

 

En l´actualitat, l´equip de qualitat de la Fundació està format per quatre membres que s´encarreguen de portar endavant aquest projecte i implicar la resta de personal en una gestió eficient dels centres:

 

Anna Ventura

Carme Darder

Albert Carmona

Eva March

 

PLA DE QUALITAT

 

La Fundació Cor de Maria-Sant Josep va engegar el curs 2011/12 un Pla de Qualitat, que s’emmarca dins del Projecte de Qualitat de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. L’aplicació d’aquest sistema abasta tot el centre, començant pel funcionament intern, i repercuteix en la feina a l’aula.

Aquest Pla té com a prioritat augmentar la qualitat i l’eficiència del servei que l’escola dona als alumnes i les famílies, i va començar per endreçar i sistematitzar tots els àmbits del centre educatiu per després entrar en una dinàmica de millora continuada.

 

Descarga
Política de Qualitat - Fundació CdM-SJ
POLÍTICA DE QUALITAT.pdf
Documento Adobe Acrobat 233.5 KB

El nostre Projecte de Qualitat

 

El nostre objectiu és implantar un sistema de qualitat per millorar el funcionament general de l´escola i assegurar

l´educació integral del nostre alumnat. El primer pas en aquest camí serà obtenir la certificació ISO 9001, i posteriorment  l´excel·lència dels nostres centres.

 

Comptem amb la implicació i col·laboració de tota la comunitat educativa: alumnes, equip docent, famílies, PAS, AMPA, Associació d´Antics Alumnes i entorn social.

 

Creiem que aquest sistema permet aconseguir que els nostres alumnes estiguin ben preparats tant des del punt de vista acadèmic com de valors, i que gràcies a això podran adaptar-se amb garanties a una societat canviant com la nostra.

 

Certificació ISO 9001-:2015

Durant el curs 2016/2017 els nostres centres van ser certificats en la norma ISO 9001 a través de l´empresa Eduqatia,  des d’aquell moment, cada curs és auditat de manera interna per assessors de la FECC (Fundació Escola Cristiana de Catalunya) i externa per l’empresa especialitzada Eduqatia.

Durant el curs 22/23 hem superat la recertificació.