L’AMPA de l’escola Cor de Maria-Sant Josep és una associació sense ànim de lucre, formada de manera voluntària per mares i pares d’alumnes que vetllen, juntament amb la comunitat educativa, per una educació de qualitat, integral i inclusiva.

Part de les nostres funcions consisteixen en afavorir la relació i coordinació entre les famílies i el personal docent, la representació de les famílies en el Consell Escolar, la defensa de la veu de pares i mares davant de l’administració local, l’orientació dels pares sobre el funcionament del centre, la col·laboració en diferents activitats que consolidin el projecte educatiu, l’organització d’activitats sòcio-culturals que afavoreixin l’educació dels nostres fills i filles i de igual forma facilitin el coneixement i la relació entre famílies, ...

La Junta Directiva de la nostra AMPA és escollida en votació durant Assemblea General i la permanència en el càrrec té una durada de dos anys. Actualment la nostra Junta està formada per una Presidenta, una vicepresidenta, dues secretàries i dues tresoreres, que col·laboren de manera igualitària en el bon desenvolupament de les funcions. Disposem també de diferents comissions de treball que, de manera organitzada, col·laboren en les diferents activitats promogudes per l’associació. Aquestes comissions són formades per pares i mares que responen a les diferents crides de voluntaris que es fan durant tot l’any.

El nostre finançament prové de les quotes anuals cobrades a aquelles famílies que voluntàriament han decidit formar-ne part, de les subvencions concedides per organismes públics, del patrocini d’entitats privades i/o persones particulars i dels ingressos obtinguts durant el desenvolupament d’algunes de les activitats. Els diners que es recapten es destinen en benefici de tots els nens i nenes del centre; adquisició de material per a l’escola, descompte en excursions i/o colònies, aportacions econòmiques per a cada família en la compra de llibres, organització interna de festes tradicionals,...

Per tal de poder establir uns canals de comunicació ràpids i eficaços tenim comptes a  Facebook, Instagram i Twitter mitjançant els quals donem a conèixer les activitats que promoguem o amb les que col·laborem, fem difusió de diferents notificacions, sol·licitem la participació de pares i mares en les activitats, ... Per tal de protegir la imatge i la intimitat de tota la comunitat que forma part de la nostra escola, les xarxes socials són de caire privat i exclusiu a pares, mares, alumnes, personal docent, equip directiu..., per la qual cosa heu de sol·licitar l’admissió al grup. També disposem de grups de WhatsApp a cada classe que, gairebé en temps real, esdevenen una eina immillorable de comunicació bidireccional. En aquest cas podeu trobar una delegada a cada grup a la qual adreçar-vos.

La filosofia que impera en la nostra associació es basa en la cooperació i el respecte als altres. Totes les veus són escoltades, totes les idees són estudiades i totes les crítiques són acceptades. Ens equivoquem, però també aprenem i l’intercanvi d’opinions ens ajuda a millorar en cada activitat. És per això que necessitem la implicació directa o indirecta de les famílies. Només amb el vostre ajut es podran dur a terme les accions més gratificants.

Voleu ajudar a formar part de l’educació del vostre fill o filla en l’àmbit escolar? Voleu ajudar a establir un ambient familiar i fomentar els valors de cooperació i solidaritat? Sou llavors les famílies idònies per a ser part de la nostra comunitat. Benvinguts!

 

La Junta directiva

CONTACTE :

Instagram: @ampamariaijosep

Twitter: @AMPACMSJsfg

Facebook:  @AMPACordeMariaSantJosep