CARACTERÍSTIQUES  DEL  CENTRE

El C.E. Cor de Maria-Sant Josep és una escola concertada per la Generalitat de Catalunya, resultat de la fusió de les antigues Cor de Maria i Sant Josep, que eren gestionades per les Missioneres del Cor de Maria i pel Bisbat de Girona respectivament. Des del 2005 les dues escoles van passar a formar part d’una única entitat: la Fundació Cor de Maria-Sant Josep i a partir de setembre del 2017 va posar-se en marxa el Centre Educatiu Cor de Maria-Sant Josep, que té dues línies de P3 fins 4t d’ESO.

Des de setembre del 2018, la Fundació ha ampliat la família, amb la incorporació d’un Centre de Suport Familiar, anomenat La Llar de Cor, que acull infants des dels 4 mesos fins els 3 anys.

D’aquesta manera, la Fundació ofereix un projecte educatiu únic de 0 a 16 anys, agafant el millor de la seva història i adaptant-se als temps, prenent com a base la formació integral de l’alumnat: una bona formació acadèmica, aprenent de manera competencial, significativa i cooperativa, junt amb un sòlid treball dels valors humans i les habilitats socials.