MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

Fundació Cor de Maria-Sant Josep

 

               MISSIÓ: 

Volem portar a terme el nostre Caràcter Propi  amb la feina conjunta  entre escola i família.  El nostre objectiu és aconseguir que els alumnes  vagin assolint progressivament el perfil de sortida desitjat, és a dir, que surtin amb un bon nivell acadèmic i personal que els acompanyi sempre.              

 

 

                     

               VISIÓ: 

Volem ser una escola on tota la comunitat educativa  visqui el Caràcter Propi, en el marc d’una acció acadèmica que està al servei de l´alumne/a i del docent. La innovació pedagògica, la formació contínua i la preocupació pel benestar dels/ de les alumnes són un tret específic de la nostra pràctica educativa.

                                 

 

 

              VALORS:

Volem transmetre als/ a les alumnes valors com l´esforç, la responsabilitat, la llibertat, l´arrelament a la terra, la justícia i l´ajudar als altres a partir del treballs diari. Valors amarats de virtut per fer el bé que els serviran durant tota la seva vida.

 

En aquesta escola garantim un accés equitatiu a activitats i serveis a alumnat amb condicions socioeconòmiques desafavorides amb el suport de les administracions.