Història del Centre Educatiu Sant Josep

 

Es va fundar l´any 1892. Degut a la creixent economia i demografia del poble, gràcies principalment a la manufactura del suro, es va veure la necessitat d’obrir  una escola de prestigi.

 

 

La Sra. Dominga Juera Patxot va deixar tres cases i cent mil pessetes com a herència per a fer una escola per a nens i va posar com a condició que una de les tres persones que formaven el  Patronat  fós sempre un clergue. Com era habitual a l’època, es va recórrer a una Congregació Religiosa dedicada a l’ensenyament per fer-se càrrec del centre: els Germans de les Escoles Cristianes (la Salle), i els resultats de l’escola no van decebre. 

Fotografia dels alumnes del Sant Josep a les escales del carrer de la Penitència l’any 1897

Fotografia dels alumnes del Sant Josep al pati de l´escola l´any 1946.

L’escola ha funcionat des d’aquell 1892 i la seva activitat només es va veure afectada el 1909 - durant la Setmana Tràgica, en què l’escola va ser saquejada i cremada - i al llarg de la Guerra Civil, època en la que els germans de la Salle van ser perseguits i, alguns d’ells, executats.

Durant els anys seixanta es van crear la ”Asociación de Antiguos Alumnos”, l’”Associació de Pares d’Alumnes”, la “Unió Esportiva La Salle” i l’”Associació Recreativa Juvenil Lassal.liana”.

Als anys setanta els Germans de la Salle hagueren  de deixar l’escola, que passà a ser gestionada pel Bisbat de Girona el 1972. 


A partir d’aquell moment, va dirigir l’escola mossèn Josep Arges, qui va escriure sobre la seva tasca: ”Vàrem intentar donar unes bases que servissin per a la vida. Treballar en l’esperança: fer sentir que un és algú per a algú”.

 

Durant aquest període el centre va anar rebent les alumnes de l’escola de les Germanes Carmelites, cosa que va transformar el Sant Josep en un col.legi mixte. Deu anys després de l’arribada de mossèn Arges, el va substituir mossèn Esteve Sureda, qui recordà sempre més la bona acollida que va tenir per part de professors, administradors i pares.  Després d’ell va ser director titular de l’escola mossèn Miquel Vall-llosera, que hi va treballar sis anys, durant els quals el director pedagògic del centre va ser el professor Sr. Josep Rius i Graners. Mn. Vall-llosera va ser l´últim clergue que va gestionar  l’escola.

 

Després, va venir la Sra. Mª Àngels Carreras, que primer va exercir com a  titular i directora i després com a  Titular, essent aleshores el director pedagògic el professor Sr. Carles Arnau Figueras. Va continuar la seva tasca la professora Sra. Pilar Giró Roman.

Des del curs 2014/15 la direcció de la línia d´Educació Secundària Obligatòria va ser responsabilitat de  la Sra. Cristina Carrión Angelats fins el setembre de 2017, en què l’escola va passar a ser el C.E. Cor de Maria-Sant Josep i va passar a la direcció general la Cristina Carrión.

Història del Centre Educatiu Cor de Maria

L’escola Cor de Maria de Sant Feliu de Guíxols va néixer  l’1 de maig de 1865, quan la comunitat de les Beates Blanques es va agregar canònicament a la Congregació de les Missioneres Cor de Maria, fundada aquesta, per Mossèn Joaquim Masmitjà, rector de la Catedral de Girona i després,Vicari General de Diòcesi gironina.

 

Les Beates guixolenques constituïren, el 1815, una comunitat o beateri que era una forma peculiar de viure una consagració religiosa d’una manera totalment laïcal. Ajudaven als necessitats i es dedicaven a l’educació de les nenes de les classes més desfavorides. Després de la revolta de 1843 es varen veure obligades abandonar la nostra vila, i anys més tard, el 1845 les Beates varen tornar a Sant Feliu dividint-se en dos beateris: les Beates Negres que portaven una mantellina negra i les Beates Blanques que deixaren aquesta, per una de blanca. Aquest últim grup, les Beates Blanques, es varen instal·lar al carrer de la Creu. Varen continuar la seva tasca d’instruir a les nenes ganxones a partir de la doctrina cristiana. Hem de tenir en compte que l’analfabetisme femení al s. XIX era esgarrifós. Per això, no és estrany que per aquestes dates sorgissin congregacions que acollissin aquesta necessitat que patia la societat i  volguessin posar-hi remei. Per manca de vocacions les Beates Blanques varen decidir incorporar-se a la Congregació de les Missioneres Cor de Maria al maig de 1865, donant continuïtat a l’escola sota el nom de Cor de Maria.

 

Un fet històric que va marcar la nostra societat va ser la guerra civil espanyola, 1936-39. Les religioses de l’escola Cor de Maria també la van patir  i es varen veure obligades abandonar l’escola. Aquesta va ser bombardejada i la seva església espoliada.  En acabar la guerra, la comunitat de religioses varen tornar a Sant Feliu amb la intenció de reconstruir l’edifici i continuar la seva tasca educativa. El poble les va ajudar molt i els trobaren un local provisional al mateix carrer de la Creu, a can Manetes, el fotògraf i allí van reiniciar les classes.

Fotografia de les alumnes del Cor de Maria ensenyant una manualitat al 1947

(c) Rosa Pujadas 

La nostra escola té molts anys d’existència, ha passat per diferents èpoques amb més o menys dificultats,  ha viscut canvis socials, polítics i econòmics rellevants, s’ha adaptat a les modificacions de la normativa d’ensenyament que han sigut infinites al llarg de la seva vida, però sempre s’ha intentat buscar la continuïtat de la seva labor: l’educació i la formació dels seus alumnes impregnats d’ uns valors humans i una consciència ètica.

A partir de 1993, la direcció de l’escola va ser compartida entre religioses i mestres, de manera que les religioses n’eren les Titulars i la Direcció Pedagògica quedava en mans d’una mestra. La primera Directora Pedagògica va ser la Sra. Anna Albertí Martín i la religiosa Titular, la Madre María de la Peña. Amb la mateixa Titular, del 1997a 2001, la Directora Pedagògica va ser la Sra. Anna Rabell Colomer. La va substituir la Sra. Maite Comas Palahí del 2001 al 2005.

  

Del 2005 al 2014, de la Direcció Pedagògica se’n fa càrrec la Sra. Esperança Córdoba González.

El 2010 les religioses Cor de Maria van deixar la casa de la comunitat de Sant Feliu. El Patronat, com a titular, els Equips Directius i el Claustre, seglar, varen prendre el relleu de la tasca educativa que les Germanes, havien dut a terme segons el llegat del Dr. Masmitjà, per defensar i  actuar amb fermesa per l'educació i la formació de la dona, que estava en desigualtat d'oportunitats.

 

A partir del 2015, la Direcció Pedagògica es divideix per etapes, de manera que la Direcció Pedagògica d’Educació Infantil la porta la Sra. Carme Darder Brusi i la Direcció Pedagògica de Primària la Sra. Esperança Córdoba González i la de Secundària , la Sra. Cristina Carrión Angelats.

 

Avui dia, es treballa, des de l'escola, per una societat més justa i solidària, on tothom tingui els mateixos drets i oportunitats, favorables per al seu desenvolupament com a persones i ciutadans.

 

A partir del curs 2016/17 els dos centres : Cor de Maria i Sant Josep han funcionat amb una única Direcció per totes les etapes, i aquest càrrec l´ha desenvolupat la Sra. Cristina Carrión Angelats.

 


Història de la Fundació Cor de Maria - Sant Josep

El 2005 els titulars del Cor de Maria i del Sant Josep varen portar a terme la unificació d'aquestes dues escoles, que foren gestionades, a partir d’aquest any, per una mateixa titularitat: La Fundació Cor de Maria – Sant Josep. Es va crear un Patronat amb representació de les dues institucions titulars –el Bisbat de Girona i les Missioneres Cor de Maria- amb la intenció de sumar i fusionar l’experiència educativa de cadascuna i oferir el 2n cicle d’educació infantil fins al 4t d’ESO, amb dues línies. A partir de la Fundació, la comunitat educativa dels dos centres  treballaren per acordar criteris pedagògics i organitzatius   comuns i crear una línia d’escola.

A partir de setembre de 2017 els dos centres d´ensenyament de la Fundació Cor de Maria - Sant Josep van passar a estar unificats a tots els efectes, ja ho estaven a nivell pedagògic i funcional, però a partir d´aquell moment també ho van estar administrativament, és a dir, constant com a un únic centre educatiu concertat per la Generalitat de Catalunya.