Preinscripcions curs 2017-2018

 

-Els alumnes del Cor de Maria que s’han d’incorporar a 1r d’EP o 1r d’ESO al Sant Josep NO han de fer Preinscripció.

 

-La preinscripció dels alumnes de nova incorporació al nostre centre s’ha de fer entre el 19 i el 30 de març del corrent.

 

-L’horari d’atenció de secretaria per formalitzar l’esmentada preinscripció serà de dilluns a dijous, de 10 a 11 del matí i de 3 a 5 de la tarda.

 

-Per a formalitzar-la cal omplir la “Sol·licitud de preinscripció a ensenyaments de segon cicle d’Educació Infantil, d’Educació  Primària i d’Educació Secundària Obligatòria en centres educatius sufragats amb fons públics. Curs 2017-2018” i lliurar-la a secretaria acompanyada de:

-Original i fotocòpia del DNI o NIE dels pares o tutors.

-Original i fotocòpia del Llibre de Família o altres documents relatius a la filiació.

-Original i fotocòpia de la Targeta Sanitària Individual (TSI) de l’alumne.

-Altres documents que acreditin els aspectes indicats per la persona sol·licitant a efectes de barem.

 

-Aquesta sol·licitud la podeu recollir a secretaria o descarregar-la des del web de la Generalitat de Catalunya Gencat . Des del mateix web es pot tramitar la sol·licitud, en aquest cas s’ha de lliurar la impressió resultant i els documents a secretaria abans del 29 de març.