CALENDARI ESCOLAR


 

Calendari Escolar 

 

Durant aquest curs 2022/23, el calendari de classes aprovat per l´ajuntament de Sant Feliu de Guíxols serà el següent : 

 

El curs escolar 2022-2023 comprèn el període que va des de l’1 de setembre de 2022 fins al 31 d’agost de 2023. Del 5/09/2022 al 30/09/2022, ambdós inclosos. Es fixa una reducció de jornada d'una hora lectiva diària al segon cicle de l'educació infantil i primària.

05/09/2022: Inici de les classes als centres educatius de segon cicle d’educació infantil, l’educació primària.

07/09/2022: Inici del curs a les escoles bressol municipals.

07/09/2022: Inici de les classes als centres educatius, d’educació secundària obligatòria, el batxillerat, els cicles formatius de formació professional bàsica, de grau mitjà i superior, els cursos d'especialització de la formació professional, els itineraris formatius específics, els programes de formació i inserció, el curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà i el curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior.

19/09/2022: No més tard d’aquesta data, inici de les classes en cicles formatius de grau mitjà i de grau superior d'arts plàstiques i disseny, en els d'arts escèniques, en els ensenyaments artístics de règim especial i en els graus professionals de música i dansa.

19/09/2022: No més tard d’aquesta data, inici de les classes en els ensenyaments de centres i aules de formació d’adults.

22/09/2022: No més tard d’aquesta data, inici de les classes de les escoles oficials d’idiomes.

12/10/2022: Festiu. Festa Nacional d’Espanya.

31/10/2022: Festiu. Dia de lliure disposició (1) 

01/11/2022: Festiu. Tot Sants.

05/12/2022: Festiu. Dia de lliure disposició (2).

06/12/2022: Festiu. Dia de la Constitució.

08/12/2022: Festiu. La Puríssima.

21/12/2022: Jornada continuada.

Del 22/12/2022 al 08/01/2023, ambdós inclosos: vacances de Nadal.

17/02/2023: Festa local. Carnaval.

20/02/2023: Festiu. Dia de lliure disposició (3).

21/02/2023: Festiu. Dia en compensació de la festa local de l’1d’agost.

Del 03/04/2023 al 10/04/2023,ambdós inclosos: vacances de Setmana Santa.

01/05/2023: Festiu. Dia del Treball.

02/05/23: Festiu. Dia de lliure disposició (4).

Del 12/06/2023 al 22/06/2023: Jornada continuada.

20/06/2023: Finalització de les classes a l’educació secundària obligatòria i batxillerat. Llevat de les dels ensenyaments de règim especial, les de la formació professional i les dels centres i aules de formació d'adults que ho han de fer d'acord amb la seva programació acadèmica.

22/06/2023: Finalització de les classes, llevat dels ensenyaments de règim especial i de la formació professional que ho faran d’acord amb la seva programació acadèmica.