CALENDARI ESCOLAR


 

Calendari Escolar 

 

Durant aquest curs 2021/22, el calendari de classes aprovat per l´ajuntament de Sant Feliu de Guíxols serà el següent :El curs escolar 2021-2022 comprèn el període que va des de l’1 de setembre de 2021 fins al 31 d’agost de 2022.

13/09/2021: Inici de les classes als centres educatius de segon cicle d’educació infantil, l’educació primària, d’educació secundària obligatòria, el batxillerat, els cicles formatius de grau mitjà de formació professional i d’arts plàstiques i disseny, el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau mitjà, el curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior i en la resta d’ensenyaments de règim especial, llevat de les escoles oficials d’idiomes.

20/09/2021: No més tard d’aquesta data, inici de les classes en els ensenyaments de centres i aules de formació d’adults.

27/09/2021: No més tard d’aquesta data, inici de les classes de les escoles oficials d’idiomes.

11/10/2021: Dia de lliure disposició (1)

12/10/2021: Festiu. Festa Nacional d’Espanya.

01/11/2021: Festiu. Tots Sants

06/12/2021: Festiu. Dia de la Constitució.

07/12/2021: Festiu. Dia de lliure disposició (2)

08/12/2021: Festiu. La Puríssima.

Del 23/12/2021 al 07/01/2022, ambdós inclosos: vacances de Nadal.

25/02/2022: Festa local. Carnaval.

28/02/2022: Festiu. Dia de lliure disposició (3).

De l’11/04/2022 al 18/04/2022, ambdós inclosos: vacances de Setmana Santa.

02/05/2022: Dia de lliure disposició (4). Dia de compensació de la festa local de l’1 d’agost de 2022.

06/06/2022: Segona Pasqua.

22/06/2022: Finalització de les classes, llevat dels ensenyaments de règim especial i de la formació professional que ho han de fer d’acord amb la seva programació acadèmica. A l’educació secundària obligatòria es programaran activitats amb caràcter obligatori per a tots els alumnes, almenys fins al dia 17 de juny.