ELS ESPAIS


Aules ordinàries: Cada grup-classe té una aula assignada, totes estan situades a l’edifici ESO.


Aules especials: Els alumnes s’hi traslladen quan cal:


Informàtica : Amb trenta ordinadors i amb pissarra digital per al professor.


Plàstica : Equipada amb grans taules, adients per al treball en grup i amb materials de grans dimensions.


Laboratori : On hi ha taules de treball, lupes binoculars, microscopis i diferents eines per tal de poder realitzar les pràctiques de Ciències Naturals.


Taller de tecnologia : Equipada amb taules de treball i equipada amb les eines i el maquinari necessaris pel treball manual i tècnic.


Aula de reforç: De mida més reduïda que una aula ordinària, degut al nombre més petit d’alumnes que hi van.


Aula d’audioviduals: Sala polivalent, per a xerrades o presentacions.