Activitats a Classe

 

1. MATÈRIES

 

a) A classe s’imparteixen matèries troncals obligatòries:

 

Català, Castellà, Anglès, Socials, Matemàtiques, Educació Fïsica i Religió de 1r a 4t ESO

 

Ciències Naturals, Tecnologia i Informàtica de 1r a 3r ESO

 

Plàstica a 2n i 3r ESO

 

Música a 1r i 3r ESO

 

Ciutadania a 3r ESO

 

Ètica a 4t d’ESO

 

 

b) A més, hi ha matèries que completen la formació de l’alumnat:

 

De 1r a 3r ESO:

 

Francès en tres grups per nivell: ampliació, iniciació i reforç, sempre flexibles, que van admetent canvis al llarg del curs, segons l’evolució dels alumnes.

 

Taller d’anglès, que a 1r i 2n treballa Geografia en anglès: Geography

 

A 4t d’ESO els alumnes poden triar quin dels tres itineraris cursaran. Cada itinerari està format per tres assignatures de tres hores setmanals cadascuna. 

 

       Itinerari de Ciències                       Itinerari de Lletres                      Itinerari Manipulatiu

 

Biologia i Geologia                          Llatí                                                  Tecnologia

Física i Química                                Francès                                          Educació Visual i plàstica

Informàtica                                       Informàtica                                   Informàtica

 

c) Per últim, també hi ha una hora complementària:

 

De 1r a 4t ESO: “Oui/Science”

 

A 4t ESO: “Cambridge” o “London”, on es treballa l’examen del PET o bé la cultura britànica.

 

2. REFORÇOS

 

A cada curs, reforç de tres hores de Matemàtiques i tres de Català, al mateix temps que es fan aquestes matèries en el grup ordinari.

 

3. DESDOBLAMENTS:

 

De 1r a 3r: les matèries de Tecnologia, Expressió Oral Anglesa, Francès i Oui/Science es desdoblen en grups segons el nivell :  ampliació, iniciació i reforç. Són grups sempre flexibles, que van admetent canvis al llarg del curs, segons l’evolució dels alumnes.

 

4. CRÈDIT DE SÍNTESI I TREBALL DE RECERCA

 

Crèdit de síntesi

 

1r, 2n i 3r: treballen un crèdit de síntesi diferent a cada nivell, que articula les matèries relacionades amb el tema central. Es treballa a l’escola o a llocs de l’entorn més proper. 

 

A 1r d’ESO el Crèdit de Síntesi treballa l’entorn natural de Sant Feliu.

 

A 2n d’ESO l’eix vertebrador del Crèdit de Síntesi és el Monestir de Sant Feliu.

 

A 3r d’ESO el Crèdit de Síntesi tracta l’entorn històric i natural de Solius, on alumnes i professors  s’hi desplacen un dia en bicicleta.

 

Treball de recerca

 

A 4t d’ESO es fa el Treball de Recerca durant el curs: a principi de curs s’exposa als alumnes la mecànica i se’ls demana que facin grups i triïn temes. Els professors del curs tutelen un treball. Al llarg del curs, els grups van reunint-se amb els tutors de recerca i seguint les seves directrius, segons el calendari de terminis marcats a principi de curs.

 

Al mes de març els grups d’alumnes entreguen la memòria del treball i cada tutor de recerca puntua tant el treball escrit com la feina continuada des del principi. L’última setmana del segon trimestre, els grups ultimen la presentació gràfica del seu treball i es preparen la presentació oral. Després, tots els grups fan les 

presentacions davant la resta de companys i de les tutores dels grups-classe, que les puntuen.

 

La nota final de Treball de Recerca està composada en un 60% per la nota del tutor de recerca i un 40% de la presentació oral –nota, posada per les tutores dels grups-classe de 4t ESO.

 

5. PROVES DIAGNÒSTIQUES

 

Proves diagnòstiques: les realitzen els alumnes de 3r d’ESO els dies 23 i 24 d’octubre. El dia 23 és la prova de Matemàtiques i el dia 24, les proves de Català i Castellà.

 

Proves de competències bàsiques: les realitzen els alumnes de 4t d’ESO els dies 11 i 12 de febrer. Són d’aplicació i correcció externa, i els resultats són enviats a les famílies i a l’escola.

 

6. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I COHESIÓ SOCIAL

 

Les mesures per ajudar a atendre la diversitat de l’alumnat són:

 

• Reforços (apartat 2)

 

• Desdoblaments (apartat3)

 

• Adaptacions i Pla Individualitzat

 

A aquells alumnes amb dificultats d’aprenentatge se’ls adapta el currículum, per tal d’ajudar-los a avançar en el seu procés d’aprenentatge.

 

En els casos en què sigui necessari, es confecciona un pla individualitzat (PI), en el qual s’hi recullen les mesures específiques que ajuden a adaptar les matèries a les necessitats de l’alumne.

 

• Grups d’Excel·lència

 

El grup d’excel·lència de Ciències està dirigit pel professor Albert Carmona i treballa la robòtica.

 

El grup d’excel·lència de Lletres el dirigeix el professor Carles Segarra i es dedica a practicar les tipologies textuals, a més de participar al concurs “El País de los Estudiantes”.

 

Per tal de poder romandre als grups cal que l’alumne no suspengui cap matèria o, com a màxim, una matèria al final d’una avaluació. En cas contrari, haurà d’abandonar el grup d’excel·lència.

 

 

7. ORIENTACIÓ CAP ALS ESTUDIS POSTOBLIGATORIS

 

Durant el 4t curs de l’ESO, els/les alumnes reben informació relacionada amb els estudis post ESO i són ajudats per les tutores i la resta de l’equip docent a trobar l’opció que més els convé. Les accions organitzades pel centre en aquest sentit són:

 

-informar els alumnes en grup, dins l’hora de Tutoria.

 

-informar de les diferents opcions i orientar els alumnes de manera individualitzada, tot incitant-los i ajudant-los a triar l’opció que més els convé, d’acord amb la família.

 

-oferir una xerrada informativa a les famílies per explicar l’estructura del sistema educatiu i les opcions d’estudis postobligatoris.

 

-oferir als alumnes una xerrada informativa d’antics alumnes del centre que estiguin cursant diferents estudis.

 

-anar a Expojove, a Fira de Girona, on els nostres alumnes reben una xerrada informativa i després poden agafar informació dels diferents llocs on poden estudiar, els diferents cicles formatius actualitzats i fins i tot carreres universitàries.

 

-visitar els dos instituts de la població (Institut Sant Elm i Institut Sant Feliu), on rebran xerrades dels responsables de cada centre i poden visitar les instal·lacions.

 

-informar l’alumne i la família de l’opció que l’equip docent de 4t ESO aconsella, tenint en compte les característiques de l’alumne i la seva evolució. Aquesta informació quedarà recollida en un document específic que s’elabora a partir de l’acordat a la junta de la segona avaluació, document que es comenta i s’entrega a la família en mà quan s’entreguen les notes de la segona avaluació.

 

-facilitar les dates de preinscripcions, així com el document de preinscripció als/a les alumnes i ajudar-los a omplir-lo.

 

8. XERRADES DIRIGIDES ALS ALUMNES

 

1r ESO: 

 

Marató TV3

Mossos d’esquadra: xarxes socials

Oncolliga

Vicente Ferrer

 

2n ESO: 

 

Marató TV3

ACAS (alimentació)

Creu Roja

Vicente Ferrer

 

3r ESO: 

 

Marató TV3

Mossos: drogues

Creu Roja

 

4t ESO: 

 

Marató TV3

ACAS (drogues)

Mossos d’esquadra: violència domèstica

Creu Roja

Educació Vial

Emprenedoria

Afectivitat i sexualitat