INTRODUCCIÓ

 

L’Educació Secundària Obligatòria està organitzada en quatre cursos (de 1r a 4t) i té com a objectiu que els alumnes assoleixin les competències fonamentals que afavoreixin la seva autonomia i formació integral. 

 

Els trets diferencials de la nostra escola són l’assoliment d’un bon nivell acadèmic i el treball dels valors virtuosos, a més d’una acció tutorial dedicada al seguiment i orientació de l’alumne, i el treball conjunt amb la família.

 

A la nostra escola tenim dues línies d’ESO, per tant, a cada curs hi ha classe A i B. La divisió dels alumnes es fa de manera alfabètica, excepte determinats casos justificats.

 

L’horari lectiu és de 8h a 13:20h i de 15h a 17h els dilluns, dimarts i dijous. Però cal tenir en compte cada grup comença cada dia de la setmana a les 8h.