METODOLOGIA

 

A Primària, treballem a partir de l’experimentació, el treball en grup, alguns projectes, a través de les TIC, fem grups de suport i desdoblaments, treballem interelacionant matèries i tenint com a eix vertebrador les competències bàsiques que els nens i nenes necessitaran el dia de demà per a desenvolupar les seves funcions en la societat i en la seva vida diària.

 

                                                      SEGUIMENT I ORIENTACIÓ DE L’ALUMNAT

 Algunes de les mesures i actuacions que utilitzem a l´hora de fer el seguiment/orientació del nostre alumnat i estar en contacte amb les famílies:

 

Pla d’acollida de l’alumnat.

Coordinació inter-etapes.

Coordinació intra-cicles.

Tutoria amb el grup classe.

Plans individuals.

Derivacions a l’EAP, entrevistes amb especialistes externs.

Reunions d’inici de curs.

Entrega i entrevista dels informes de 1r i 3r trimestre.

Entrevistes telefòniques.

Contacte diari amb els pares i mares de Cicle Inicial a les sortides.

Reunions específiques amb pares i mares  de Cicle Inicial (funció de Nadal, colònies…)

Reunions específiques per etapes amb pares i mares.

Enviament de correus massius a les famílies per a divulgar informacions, notícies sobre educació…

Agenda escolar a partir de Cicle Mitjà.

Circulars mensuals a les famílies a través del correu electrònic.

Informació i contacte a través de Facebook i Twitter.