ESPAIS

 

Tant a l’edifici Sant Josep, com a l’edifici Cor de Maria,  disposem dels següents espais:

 

     6 aules de Primària

     Aules per reforç i desdoblaments.

     Aula d’Informàtica.

     Aula de Música.

     Sala d’audiovisuals/multiús.