Per veure un resum actualitzat de les activitats que es realitzen a l´escola es poden dirigir al Facebook, Twitter i Instagram de la Fundació Cor de Maria Sant Josep de St Feliu de Guíxols.

 

                                                                ACTIVITATS/MATÈRIES

 

A Primària treballem les següents matèries:

           Llengua catalana

           Llengua castellana

           Llengua anglesa

           Matemàtiques

           Coneixement del medi social i natural

           Religió

           Educació artística (música i plàstica)

           Educació física

           Projectes

           Tutoria

 

 

Cada dia, es dedica mitja hora a la lectura, des de diferents matèries (matemàtiques, català, castellà i plàstica) per millorar la velocitat i comprensió lectora.

 

Cada dia fem una hora més: és l’hora complementària on treballem francès, science, expressió oral anglesa i informàtica.