Per veure un resum actualitzat de les activitats que es realitzen a l´escola es poden dirigir al Facebook, Twitter i Instagram de la Fundació Cor de Maria Sant Josep de St Feliu de Guíxols.

                                                                ACTIVITATS/MATÈRIES

 

A Primària treballem les següents matèries:

           Llengua catalana

           Llengua castellana

           Llengua anglesa

           Matemàtiques

           Coneixement del medi social i natural

           Religió

           Educació artística (música i plàstica)

           Educació física

           Tutoria


Cada dia fem una hora més: és l’hora complementària on treballem francés, science, expressió oral anglesa, tècniques d’estudi i informática.