INTRODUCCIÓ

 

A la nostra escola tenim dues línies de Primària repartides en dos edificis: l’edifici Cor de Maria (on hi fem Educació Infantil i Primària) situat al carrer de Creu nº 69 i l’edifici Sant Josep (on hi fem Educació Primària i ESO) situat al carrer Ferran Romaguera nº 20.

 

A l´edifici Cor de Maria s´hi fan els tres cursos d´Educació Infantil (3-6 anys) i els tres primers cursos d´Educació Primària (6-9 anys). A l´edifici Sant Josep s´hi fan els tres darrers cursos d´Educació Primària (10-12 anys) i els quatre cursos d´Educació Secundària (12-16 anys), ambdós escoles es coordinen de manera efectiva tant pel que fa a temaris com a criteris pedagògics.