Nivell acadèmic i innovació pedagògica.

En el món actual, el més important és que els alumnes surtin ben preparats i, especialment, que siguin capaços de reciclar-se i seguir aprenent, que siguin competents.

  • Alt índex de graduats, un baix índex d’abandonament escolar i bons resultats a les proves de competències bàsiques de la Generalitat.
  • L’escola innova les metodologies. A Infantil es treballa per racons i projectes, d’una manera molt manipulativa i creativa, en què l’alumne és el centre de l’aprenentatge, i es fomenta la seva autonomia i iniciativa, respectant el seu ritme de maduració. Es treballa amb els dos grups barrejats i mínim dues mestres atenent els  nens.

A Primària i a ESO cada cop hi ha més activitats cooperatives i treball per projectes: així l’alumne és protagonista del seu aprenentatge, aprèn de manera  social - amb altres alumnes - i més competencial (el que aprèn li serveix per fer      coses concretes)