FAMÍLIA I ESCOLA

Sabem que tant la família com l’escola volem el mateix: ajudar els nens i joves a desenvolupar-se i a ser feliços. Si treballem junts, ho aconseguirem molt millor!

  • A Infantil: la família porta el nen fins el pati i el recull a l’aula. Comunicació diària amb la mestra.
  • A Infantil i Primària: dues entrevistes mínimes al curs amb la família (per entregar els informes).
  • A ESO: tres entrevistes mínimes al curs amb la família, més tres butlletins de preavaluació al mig de cada trimestre.
  • A tota l’escola: tots els mestres i l’equip directiu estan a disposició per atendre la família totes les vegades que calgui.
  • Família i escola: les famílies poden aportar molt a l’escola, per això sempre hi són benvingudes. Fem diverses activitats comptant amb l’ajuda de familiars: tallers, explicar contes, acompanyar els nens al pavelló, fer xerrades sobre la seva professió, col·laborar a través de l’AMPA en diferents celebracions...