En aquesta pàgina s´aniran penjant activitats que els docents de les diferents etapes creuen que poden servir com a entreteniment i com a manteniment de les activitats educatives que no es poden realitzar a classe.