Equip de Pastoral

                                    QUI FORMA PART DE L’EQUIP DE PASTORAL DE COR DE MARIA SANT JOSEP?


                                             Coordinadora de Pastoral                          Marina Martí 

                                             Representant Ed. Infantil                             Cristina Comas

                                             Representant Ed.primària                          Anna  Oller

                                             Representants d’ ESO                                  Pilar Giró  i Clara Batista

                                             Representant d’equip directiu                   Carme Darder


                                                    Objectius generals


L’equip de Pastoral és el responsable de la programació i dels aspectes de l’acció educativa que es relacionen amb la formació, vivència i orientació cristiana dels alumnes, i col·labora en l’animació pastoral del conjunt de la 

comunitat Educativa. En aquest sentit l’Equip de Pastoral assumeix els següents objectius generals:


 Donar un sentit religiós i una dimensió transcendent a les activitats que es realitzin al llarg del curs.


 Treballar des de l’àmbit de la Pastoral l’objectiu general d’escola.


 Afavorir la formació contínua dins dels aspectes relacionats amb la Pastoral de l'escola.


 Potenciar un itinerari d'educació en la fe des de l’àmbit escolar, així com des de l’extraescolar, mitjançant la catequesi de 1ª Comunió...


 Donar un nou impuls a l'anunci de l'Evangeli i la celebració de la fe.


 Vetllar per les programacions de les classes de religió de tota l'escola.


 Promoure activitats que ajudin a crear una sensibilitat cap als altres.