Lema per al Curs 2014/15

                       “Som persones = Som iguals”

OBJECTIU GENERAL


Comprendre la igualtat som persones=som iguals respectant els trets característics dels altres i valorant aquests com a necessaris pel creixement  personal.


OBJECTIUS ESPECÍFICS


1. Acceptar els altres tal com són, amb les seves virtuts i els seus defectes, tal com ens va ensenyar Jesús amb el seu testimoni.


2. Potenciar els punts en comú entre nosaltres i els altres.


3. Superar la distància entre “els meus”  i “els altres” per evitar prejudicis.


4. Dignificar la persona valorant-la per allò que és. 


5. Valorar i respectar els aspectes que ens fan diferents  per ajudar-nos a créixer.


6. Prendre consciència de la necessitat de complementar-nos els uns amb els altres.


7. Conèixer els propis sentiments per entendre els dels altres i actuar amb empatia.


8. Educar en la igualtat d’oportunitats (paritat).


9. Fomentar l’hospitalitat entre els membres de la Comunitat Educativa per saber atendre l’altre i sentir-nos tots acollits.


VALORS RELACIONATS


- La igualtat.

- La paritat.

- El respecte.

- La complementarietat.

- La fraternitat/ l’empatia.

- La civilitat.

- L’hospitalitat.

- El diàleg.

- El perdó.

- La dignitat.

- La felicitat.

- El creixement personal.


Aquests valors ens porten a interioritzar el valor de LA JUSTÍCIA


COM HO FEM:


- Facilitant espais de convivència i d’entesa per afavorir el treball cooperatiu.

- Afavorint el diàleg com a instrument d’apropament als altres per crear nous vincles  i restablir els trencats.

- Utilitzant la mediació com a recurs per resoldre situacions de menyspreu, ridiculitzacions, comentaris ofensius, ironies i d’altres.

- Recuperant els espais de silenci com a reflexió i forma de coneixement d’un mateix. 

- Utilitzant un llenguatge inclusiu.