Equipament informàtic

 

En  els  nostres  dos  centres  educatius  disposem  de  

l´equipament informàtic necessari per dur a terme una tasca docent integrada amb les noves tecnologies.

 

Tenim tres aules d´informàtica, dues al Centre Educatiu Sant Josep i una al Col·legi Cor de Maria.

Cadascuna d´elles disposa de 30 ordinadors.

 

A més, cadascuna de les aules de primària i ESO disposen d´un ordinador i pissarra digital a l´aula per fer tasques específiques.

 

El centres tenen contractada la Plataforma Educativa ClickEdu vinculada a l´editorial Digital Text per tal de poder fer ús de llibres digitals.

Pla TIC

 

L’objectiu d’aquest pla és l’aprenentatge i l’ús del llenguatge de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació.

Aprenentatge integrat de la informàtica en diferents matèries.

Disposem de tres aules d’informàtica completament equipades.

Educat 1 x 2 a 1r i 2n d’ESO

Pla de Llibre Digital modalitat de coexistència a 3r i 4t d’ESO.

7 aules habilitades amb pissarra digital i 4 aules més en preparació.

Disposem de connexió WIFI a un 90% de l’escola.

 

TIC a Primària

Aprenentatge d’una hora d’informàtica, en castellà, des de primer de primària.

Treballs transversals de la matèria d’informàtica amb d’altres matèries, amb l’objectiu principal que els alumnes dominin el llenguatge de les presentacions digitals.

 

TIC a Secundària

Participem en el projecte del Pla de llibre digital des del curs 2008-2009.

Participem del projecte Educat 1 x 2 en els nivells de 1r i 2n d’ESO. 

Els alumnes de 3r i 4t d’ESO treballen en la modalitat de coexistència, és a dir, compartint llibre digital i llibre en format paper.

L’aprenentatge integrat de la informàtica es du a terme en matèries com música, ciències naturals, recerca i religió.

Els nostres alumnes de 3r d’ESO, des de la seva creació, han guanyat el primer premi del Concurs Bíblic Informàtic.

 

Fotos aules
Fotos aules info