Pla de Llengües EstrangeresDesplegament d’un Pla de Llengües Estrangeres (Anglès i Francès) a les dues etapes del centre.

Ampliació del nombre d’hores d’aprenentatge de les llengües anglesa i francesa.

Metodologia AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres).

Equip de 13 docents preparats per dur a terme aquest pla.

Realització de sortides amb pernoctació relacionades amb les llengües.

Avaluació externa.

 

ANGLÈS A PRIMÀRIA

5 hores setmanals a cicle inicial i 6 hores a cicle mitjà i superior.

Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres a la matèria de Science(medi natural i social), amb una dedicació de 2 hores setmanals.

Dedicació d’una hora setmanal a l’expressió oral anglesa, impartida per una professora nativa a cicle superior.

Preparació per als exàmens de Cambridge: Flyers i Movers.

Participació en el Concurs d’Anglès Interescolar de Catalunya, The Fonix

Pràctiques mediambientals en anglès a les colònies.

 

ANGLÈS A SECUNDÀRIA

5 hores setmanals durant un  trimestre i 6 hores setmanals dos trimestre.

Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres a la matèria de Geography and History Science, amb una dedicació de 2/3 hores setmanals, segons el trimestre.

Desdoblament en tres grups a l’hora d’expressió oral i a les matèries optatives complementàries.

Preparació per als exàmens de Cambridge: nivell PET

Participació en el Concurs d’Anglès Interescolar de Catalunya, The Fonix

 

FRANCÈS A PRIMÀRIA

Aprenentatge durant dues hores setmanals en tota l’etapa en format de matèria complementària impartida per especialistes.

 

FRANCÈS A SECUNDÀRIA

Aprenentatge  de dues hores setmanals durant un trimestre i d’una hora els altres dos trimestres, de 1r a 3r d’ESO.

Desdoblament flexible en dos nivells en la matèria optativa, segons els coneixements i el ritme d’aprenentatge dels alumnes.

Matèria de 3 hores setmanals en l’itinerari de lletres de 4t d’ESO.

Viatge dels alumnes de 1r d’ESO a la zona del sud de França.