Estudi de l´espirometria al laboratori - 3er ESO

Construcció d´unes ulleres artesanals al taller  - 2on ESO